O autorze

Mikołaj BarczentewiczMikołaj Barczentewicz jest prawnikiem, doktorantem na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie uczy filozofii prawa, prawa publicznego (konstytucyjnego i administracyjnego), prawa rzymskiego i prawa Unii Europejskiej. Mikołaj ukończył studia magisterskie na Oksfordzie (Magister Juris oraz M.Phil. in Law, z wyróżnieniem), a wcześniej studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

Więcej informacji: