18 May 2010

· Polityka antymonopolowa · Prawo

Najnowszy numer (52010) Europejskiego Przeglądu Sądowego prawie w całości poświęcony jest różnym zagadnieniom prawa konkurencji. Poniżej lista ciekawych artykułów.

 • Małgorzata Król-Bogomilska, Kary pieniężne - główne kierunki ewolucji w okresie 20 lat rozwoju polskiego prawa antymonopolowego

 • Tadeusz Skoczny, Polskie prawo kontroli koncentracji-ewolucja, model, wybrane problemy

 • Grzegorz Materna, Wpływ prawa UE na polskie wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dariusz Szafrański, Status gminnej osoby prawnej w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Krystyna Kowalik-Bańczyk, Pojęcie wpływu na handel w decyzjach Prezesa UOKiK

 • Agata Jurkowska-Gomułka, W stronę umocnienia prywatnoprawnego wdrażania zakazów praktyk ograniczających konkurencję - glosa do uchwały SN z 23.07.2008 r. (III CZP 5208)

 • Ewa Wojtaszek-Mik, Dystrybucja paliw (ograniczenia czasowe umowy zakupu wyłącznego i ustalanie cen odsprzedaży) - glosa do wyroku TS z 2.04.2009 r. w sprawie C-26007 PedrolVServiciosv:TotalEspańa

 • Dawid Miąsik, Związanie sądów krajowych wykładnią Trybunału Sprawiedliwości - wprowadzenie i wyrok TS z 4.06.2009 r. w sprawie C-808 T-Mobile Netherlands

 • „Nowe tendencje w prawie konkurencji UE” (pod red. Eugeniusza Piontka) (recenzja Ewy Wojtaszek-Mik)

[Tekst opublikowany również na www.antitrust.pl]

All Categories
 

about

I am a Lecturer (Assistant Professor) in Public Law and Legal Theory at the University of Surrey School of Law, a member of the Surrey Centre for Law and Philosophy, a Research Associate of the University of Oxford Centre for Technology and Global Affairs, and a Research Associate of the University of Oxford Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government.

Contact

 • The School of Law, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, United Kingdom
 • m.barczentewicz[to-delete]@surrey[to-delete].ac.uk

My other online places

Subscribe

To receive updates from this site, you can subscribe to the  RSS feed of all updates to the site in an RSS feed reader

Search