13 June 2010

· Filozofia · Prawo

Podczas lektury świetnej książki “Freedom and the Law” włoskiego filozofa prawa Bruno Leoniego, zwróciłem uwagę na interesującą informację o oryginalnym znaczeniu zasady “no taxation without representation” (zob. Twitter, Facebook). Leoni, powołując się na Komentarz do Magna Carta autorstwa W. S. McKechnie, dowodzi że ta słynna zasada oryginalnie rozumiana była (na podstawie rozdziału 14 Magna Carta) jako “no taxation without the consent of the individual taxed”, czyli zakaz nakładania podatków bez zgody tego, na kogo podatek miał być nałożony.

McKechnie w swoim Komentarzu pisze:

"Żadnych nowych danin bez zgody opodatkowanych jednostek" było bliższe ideałom 1215 roku niż "żadnych podatków bez zgody Parlamentu." Każdy "baron" był wzywany [na posiedzenia Rady Królewskiej - MB] w swoim własnym imieniu i wątpliwe jest jak dalece mniejszość mająca odmienne zdanie mogła być związana decyzją pozostałych. (...) > > Nie ma jednak wzmianki [w treści Magna Carta - MB] o skutkach protestu poczynionego przez tych którzy przybyli i wyrazili dezaprobatę. Jako, że istota tego rozdziału [rozdziału 14 Magna Carta - MB] była przestrzegana w praktyce (chociaż omijany był on przy kolejnych konfirmacjach), precedens z roku 1221 może zilustrować interpretację, którą przyniosła ówczesna praktyka. Rada zwołana przez Williama Marshala zgodziła się na tarczowe [ang. _scutage_, od łacińskiego _scutum_ - tarcza - MB]. Wysokość tego podatku dla Biskupa Winchester została oznaczona na 159 marek. Biskup odmówił zapłaty na podstawie - nie do utrzymania według nowoczesnych standardów - że nie zgodził się na ten podatek. Regent uznał zarzut a exchequer zwolnił biskupa Piotra z płatności.

Źródło: Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King John, with an Historical Introduction, by William Sharp McKechnie (Glasgow: Maclehose, 1914). Dostępna w The Online Library of Liberty.

All Categories
 

about

I am a Lecturer (Assistant Professor) in Public Law and Legal Theory at the University of Surrey School of Law, a member of the Surrey Centre for Law and Philosophy, a Research Associate of the University of Oxford Centre for Technology and Global Affairs, and a Research Associate of the University of Oxford Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government.

Contact

  • The School of Law, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, United Kingdom
  • m.barczentewicz[to-delete]@surrey[to-delete].ac.uk

My other online places

Subscribe

To receive updates from this site, you can subscribe to the  RSS feed of all updates to the site in an RSS feed reader

Search