Czytając wypowiedzi urzędników z Kancelarii Prezydenta jestem pełen podziwu dla ich odwagi. Niewątpliwie świetnie wiedzą oni, że nieudostępnienie informacji publicznej wbrew ustawie stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku. Niewątpliwe jest również, że opinie prawne o konstytucyjności ustawy o OFE stanowią informację publiczną. Wniosek jest więc taki, że urzędnicy świadomie narażają się na odpowiedzialność karną, by chronić polityczną reputację Prezydenta. Zaiste, godne podziwu poświęcenie.

Oczywiście, być może wspomniane wypowiedzi medialne nie przełożą się na rzeczywiste działania i przed upływem ustawowego terminu poznamy treść słynnych już opinii wybitnych konstytucjonalistów. I wtedy ucięta zostanie dyskusja o zgodności ustawy o OFE z Konstytucją RP, bo przecież Prezydent nie oparłby swojej decyzji na wątpliwych opiniach.

Jak cała sprawa wygląda od strony prawnej? Przede wszystkim zastosowanie ma tu ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W pełni zgadzam się z Olgierdem Rudakiem, że wspomniane opinie prawne stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu.

Zgodnie więc z ustawą wydarzenia powinny kształtować się następująco:

  • 1 kwietnia 2011 złożony został wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zobacz “Apel do Prezydenta RP”);

  • w ciągu 14 dni organ państwa, który otrzymał wniosek ma obowiązek udostępnić opinie prawne lub wydać decyzję o odmowie udostępnienia;

  • “zabawa” zacznie się w momencie kiedy doręczona zostanie decyzja odmowna - wtedy zależnie od uzasadnienia odmowy decyzję tę zaskarżyć będzie można:

    • przed organem nadrzędnym (a następnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie),

    • lub wnosząc powództwo do właściwego sądu rejonowego.

Jeśli więc prezydenccy urzędnicy zdecydują się na odmowę udostępnienia opinii konstytucyjnych, to możemy spodziewać się ciekawego i głośnego procesu, który strona prezydencka najprawdopodobniej przegra. A przegrana może otworzyć drogę dla osobistej odpowiedzialności karnej urzędników. Tym bardziej pogratulować można Prezydentowi tak oddanych urzędników.

AKTUALIZACJA: Nowsze moje teksty na ten temat:

All Categories
 

about

I am a Lecturer (Assistant Professor) in Public Law and Legal Theory at the University of Surrey School of Law, a member of the Surrey Centre for Law and Philosophy, a Research Associate of the University of Oxford Centre for Technology and Global Affairs, and a Research Associate of the University of Oxford Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government.

Contact

  • The School of Law, University of Surrey, Guildford GU2 7XH, United Kingdom
  • m.barczentewicz[to-delete]@surrey[to-delete].ac.uk

My other online places

Subscribe

To receive updates from this site, you can subscribe to the  RSS feed of all updates to the site in an RSS feed reader

Search