Dostęp do informacji publicznej

Senator Marek Rocki z PO walczy z jawnością działań władzy!
Wedug informacji podanych przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, które monitoruje proces nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, ziścił się negatywny scenariusz - partia rządząca próbuje na siłę przepchnąć przepisy, które w praktyce ograniczą dostęp do informacji publicznej, tam gdzie właśnie przejrzystość jest najbardziej potrzebna!
Rozprawa w sprawie mojej skargi na Prezydenta RP - 6 X, godz. 9
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył termin rozprawy w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 277/11 z mojej skargi na bezczynność Prezydenta RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Sagi opinii prawnych ws. OFE ciąg dalszy: nazwisk nie poznamy
Odebrałem dzisiaj kolejną porcję korespondencji z Kancelarii Prezydenta RP. Tym razem była to odpowiedź na mój wniosek o ponowne rozpatrzenie (informacja PAP o tym wniosku) decyzji o odmowie udostępnienia mi informacji w postaci m.
Odpowiedź Prezydenta na moją skargę
Wczoraj doręczona została mi odpowiedź Prezydenta RP na złożoną przeze mnie skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią - według mojej wiedzy jest ona niemal identyczna w porównaniu do odpowiedzi, którą otrzymała Fundacja ePaństwo.
W “Dzienniku” o nowelizacji ustawy o dostępie
Polecam tekst w dzisiejszym “Dzienniku Gazecie Prawnej” o pracach nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacj publicznej - “Urzędnicy nie zablokują dostępu do opinii i analiz prywatyzacyjnych”: Posłowie w podkomisji nie zgodzili się na ograniczenie dostępu do analiz i opinii dotyczących prywatyzacji, komercjalizacji oraz spraw sądowych, z udziałem Skarbu Państwa i samorządu.
Brawo posłowie! Art. 5a wykreślony
Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej podkomisji rozpatrującej pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej posłowie jednomyślnie zdecydowali o wykreśleniu zbędnego i szkodliwego art. 5a z projektu (7 głosów za, 0 przeciw).
Odpowiedź Kancelarii Prezydenta: opinie są pisemne i opłacone z naszych podatków
Dwa tygodnie temu wysłałem do Kancelarii Prezydenta drugi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego przedmiotem była m.in. treść umów o wykonanie opinii prawnych o ustawie o OFE, a w szczególności nazwiska autorów i wysokość ich wynagrodzenia.
Nie chcą ekspertów przy rozpatrywaniu ustawy o dostępie
W najbliższy wtorek 26 lipca odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji, które uzyskała Fundacja FOR wynika, że poseł Marek Biernacki z PO, przewodniczący Komisji, podjął decyzję, że na to posiedzenie nie zostaną zaproszeni/ wpuszczeni żadni zewnętrzni eksperci.
Posłowie, usuńcie art. 5a z nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej!
Redaktor Andrzej Jankowski w dzisiejszym “Dzienniku Gazecie Prawnej” popiera skargę na bezczynność Prezydenta w sprawie opinii o OFE wskazując jednocześnie na problem, który mnie również niepokoi. Problemem tym jest przemycenie przez Rząd do projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej niesławnego już art.
Dostęp do informacji publicznej: rozstrzygnięcia i ścieżka odwoławcza (część II)

Kontynuując temat (link do części I) proceduralnych aspektów dostępu do informacji publicznej przyjrzyjmy sie kilku sytuacjom.

Dla przypomnienia - organ, który otrzymuje wniosek o udostępnienie informacji publicznej ma trzy możliwości:

  • [A] Udostępnić informację (czynność materialno-techniczna)

  • [B] Wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 16 u.d.i.p.

  • [C] Zawiadomić wnioskującego, że przedmiot jego wniosku nie stanowi informacji publicznej (czynność materialno-techniczna)

Na początek mały bonus w kontekście przypadku I.

Ia. Co ma zrobić organ gdy uzna, że przedmiot wniosku o udostępnienie informacji publicznej rzeczywiście jest informacją publiczną, ale jednocześnie stwierdzi, że tej informacji nie posiada?

WSA w O. w II SA/Ol 19/10 rozpatrując taki przypadek uznał (moim zdaniem słusznie), że wydanie przez organ w tej sytuacji decyzji administracyjnej jest uchybieniem na gruncie u.d.i.p. (nie dopuszcza tego art. 16 u.d.i.p.). Jednocześnie WSA stwierdził, że uchybienie to było de facto na korzyść wnioskującego, gdyż dało mu więcej uprawnień niż zawiadomienie. Nie było to więc, zdaniem WSA, uchybienie istotne, więc decyzja się ostała.

Nawet gdyby organ nie wydał decyzji wnioskujący miałby ścieżkę do dochodzenia swoich praw - skargę na bezczynność organu. Jak słusznie zauważył sąd, lepiej jednak dla wnioskującego móc skarżyć decyzję, gdyż przy odwołaniu/skardze jest ona badana co do meritum (czego nie ma przy skardze na bezczynność) - co powinno skrócić dochodzenie praw przez wnioskującego.