“Anitrust in Poland” wznowiony

Po dłuższej przerwie wznawia działalność blog Antitrust in Poland. Będę prowadzić go razem z Szymonem Sypem - po więcej informacji zapraszam na antitrust.pl.