Brawo posłowie! Art. 5a wykreślony

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej podkomisji rozpatrującej pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej posłowie jednomyślnie zdecydowali o wykreśleniu zbędnego i szkodliwego art. 5a z projektu (7 głosów za, 0 przeciw). Wnioski o wykreślenie tego przepisu zgłosili poseł Artur Górski (PiS) oraz Jan Widacki (SLD).

Mam nadzieję, że ta zmiana w projekcie nowelizacji utrzyma się do końca procesu legislacyjnego. Co prawda strona rządowa podjęła próbę modyfikacji art. 5a, lecz - jak słusznie stwierdził przedstawiciel sejmowego Biura Legislacyjnego - ta zmiana redakcyjna nie powodowała zmiany merytorycznej.