Odpowiedź Prezydenta na moją skargę

Wczoraj doręczona została mi odpowiedź Prezydenta RP na złożoną przeze mnie skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią - według mojej wiedzy jest ona niemal identyczna w porównaniu do odpowiedzi, którą otrzymała Fundacja ePaństwo. Dla przypomnienia - Kancelaria Prezydenta przegrała już sprawę ze skargi Fundacji ePaństwo na bezczynność. Rozstrzygnięcia w mojej sprawie spodziewam się w pierwszej połowie września.

Treść skargi w PDF - link (565 KB).