Oxford Poland constitutional crisis symposium, 9 May 2017

Pomysł konferencji zatytułowanej The Polish constitutional crisis and institutional self-defence (kryzys konstytucyjny w Polsce i samoobrona dla instytucji) był, by zebrać w Oksfordzie czołowych polskich teoretyków prawa zaangażowanych w debatę publiczną na temat obecnych wydarzeń konstytucyjnych w Polsce i pozwolić im na przedstawienie tej debaty angielskim teoretykom prawa.

Jak pisałem w Dzienniku Gazecie Prawnej kilka miesięcy temu:

Być może rozczaruje to niektórych polskich obserwatorów, ale nie podchodzimy do problemu z tezą, że któraś ze stron ma rację. Mając świadomość jak gorący jest spór toczący się w Polsce i jakie są ograniczenia polskiej debaty, wychodzimy z propozycją rozmowy na innym poziomie. Niektórych rozczaruje też prawdopodobnie, że o ile ocena legalności działań różnych postaci toczącego się dramatu będzie niewątpliwie dla naszej dyskusji istotna, nie będzie ona głównym tematem.

Świadomie zapraszamy do dyskusji wyłącznie akademików zainteresowanych teorią i filozofią prawa. Pytanie, które im zadamy brzmi następująco: czy i do jakiego stopnia działania różnych zainteresowanych stron były i są usprawiedliwione jako podjęte w obronie ważnych wartości takich jak równowaga i podział władz ? Wśród ‘zainteresowanych stron’ mamy na myśli przede wszystkim Prezydenta RP, Rząd, Sejm (nie tylko obecnej kadencji), a także sam Trybunał i poszczególnych jego sędziów (kolejność alfabetyczna). (…)

Celem oksfordzkiej konferencji o polskim Trybunale Konstytucyjnym nie będzie ani obrona, ani atak na obóz rządzący w Polsce. Z jednej strony, pomysł konferencji zrodził się z dużego zainteresowania wydarzeniami w Polsce i chęci ich zrozumienia, wychodząc poza nagłówki prasowe. Z drugiej strony, mamy ambicję zapewnić miejsce i czas na wyważoną, głęboką, lecz nie mniej przez to krytyczną, dyskusję na temat wydarzeń wokół Trybunału.

Moim zdaniem w istotnej mierze udało się ten cel osiągnąć. Jeśli chcą się Państwo o tym przekonać sami, polecam obejrzenie nagrań.

‘The Polish constitutional crisis and institutional self-defence’

The Programme for the Foundations of Law and Constitutional Government  Faculty of Law, University of Oxford Date: 9 May 2017 Venue: Danson Room, Trinity College, University of Oxford

The first panel (Chair: Nick Barber, University of Oxford)

  • Adam Czarnota Associate Professor, University of New South Wales Law

  • Marcin Matczak Associate Professor of Legal Philosophy, University of Warsaw

  • Q&A;

https://www.youtube.com/watch?v=mm1ky1oepgA

The second panel (Chair: Timothy Endicott, University of Oxford)

  • Tomasz Gizbert-Studnicki Professor of Legal Theory, Jagiellonian University

  • Hon. Lech Morawski Judge of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland

  • Q&A;

https://www.youtube.com/watch?v=3p5egncsjm4

Comments (Chair: Mikołaj Barczentewicz, University of Oxford)

  • Nick Barber Associate Professor of Constitutional Law, University of Oxford

  • Richard Ekins Associate Professor of Law, University of Oxford

  • Alison Young Professor of Public Law, University of Oxford

  • Q&A; (With the panellists from the previous two panels)

https://www.youtube.com/watch?v=42gVcNp266Q