“Polskie Perspektywy” w Oksfordzie

Polish PerspectivesGrupa Polaków studiujących na Oksfordzie wpadła na ciekawy pomysł zorganizowania konferencji popularnonaukowej, która zgromadziłaby młodych polskich badaczy studiujących lub pracujących za granicą. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Oksfordzie w dniach 19-21 października.

Mimo trudności finansowych i pewnej bariery językowej, wielu młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z nauką wyjeżdża z Polski na studia, staże lub w celu podjęcia pracy naukowej. W wielu dziedzinach jest to wręcz konieczne, by myśleć o poważnej karierze naukowej i uniknąć realiów rodem z filmu “Barwy ochronne” Zanussiego, które niestety wciąż są zjawiskiem zbyt częstym w wielu naszych ośrodkach naukowych.

Na samym Uniwersytecie Oksfordzkim Polacy są reprezentowani na tyle licznie, że stanowią drugą po Niemcach grupę narodowościową z Europy kontynentalnej. Prawdopodobnie, przy lepszej promocji Oksfordu w Polsce grupa ta mogłaby się jeszcze istotnie powiększyć. Ale nie o samych perspektywach Polaków na Oksfordzie chciałem pisać, ale o konferencji “Nauka. Polskie Perspektywy”, która odbędzie się w dniach 19-21 października.

Jak informują sami organizatorzy: “Konferencja będzie okazją do wzajemnego poznania się członków społeczności młodych polskich naukowców mieszkających i studiujących za granicą oraz do dyskusji na temat uczestnictwa Polaków w rozwoju nauk ścisłych i technologii.”

Uważam, że idea jest wspaniała i warta rozpowszechnienia. Można czasami odnieść wrażenie, że networking jest w polskim środowisku naukowym niedoceniany i traktowany z pewną podejrzliwością. Jako odpowiedź na tę nieufność, ale też na pewien niedostatek organizacji “Polonii naukowej”, “Polskie Perspektywy” mogą odegrać istotną rolę w budowaniu polskiego networku naukowego ponad dyscyplinarnymi podziałami.

Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji o konferencji - odsyłam na jej stronę internetową: https://www.polishperspectives.org/pl/informacje

Konferencja “istnieje” także na facebooku: https://www.facebook.com/polishperspectives