Rozprawa w sprawie mojej skargi na Prezydenta RP - 6 X, godz. 9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył termin rozprawy w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 277/11 z mojej skargi na bezczynność Prezydenta RP w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Rozprawa odbędzie się we czwartek 6 października 2011 r. o godz. 09:00 w Sali F WSA w Warszawie (ul. Jasna 2/4).